13 Ulama Abad 13 H

78. As Syarqawi (wafat 1227 H.)
Nama lengkap beliau adalah Syeikh Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim, lahir tahun 1150 H dan wafat tahun 1227 H. dan bermaqam di Mesir. Beliau mahasiswa Universitas Al Azhar dan kemudian menjadi dosen (syeikh) di Universitas itu juga. Beliau adalah seorang ulama besar Syafi’iyah di Mesir pada zaman itu dan mengarang banyak kitab fiqih Syafi’i dan kitab lainnya yang sampai sekarang masih digunakan dan disiarkan dalam dunia Islam.
Diantara karya beliau dalam fiqih Syafi’i yang berjudul “As Syarqawi at Tahrir”, merupakan syarah kitab Tahrir karangan Imam Zakaria al Anshari, 2 jilid besar dengan 525 halaman setiap jilidnya, dimulai dengan “Alhamdulillahil ladzi faqqaha” dan disudahi dengan “Alhamdulillahi rabbil ‘alamin”. Kitab Syarqawi selesai dikarang tahun 1192 H., jadi beliau seorang Ulama Syafi’iyah pada akhir abad ke XII, tetapi karena beliau wafat pada tahun 1227 H. maka beliau dimasukkan dalam barisan Ulama Syafi’iyah abad XIII.
Karya beliau yang lain diantaranya :
1.       At Tuhfatul Bahiyah fi Tabaqatis Syafi’iyah, yaitu kitab untuk menerangkan ulama-ulama besar Syafi’iyah dari abad IX sampai abad XII.
2.       Tuhfatun Nazhirin, dicetak di Mesir tahun 1281 H.
3.       Kitab Ushuluddin “Syarqawi Syarah Sanusi” (144 halaman), selesai dikarang 13 Ramadhan 1194 H)
Keistimewaan beliau adalah selalu memakai sorban besar sehingga pada zaman itu diambil menjadi tamsil untuk menyatakan suatu yang besar, dan dikatakan orang “sebesar sorban Syarqawi”.
Nama lengkap beliau Syeikh Haji Muhammad Arsyad bin Abdullah al Banjari, lahir di kampung Luk Gabang – Martapura (Kalimantan Selatan) pada tanggal 13 Safar 1122H (lk. 1710 M.), wafat tanggal 6 Syawal 1227 H. (lk. 1812M.) dalam usia 105 tahun. Jalur nasab beliau adalah Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar bin Sultan Abdurrasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al Hindi bin Ahmad Ash Shalaibiyyah bin Husein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah Al Idrus Al Akbar (datuk seluruh keluarga Al Aidrus) bin Abu Bakar As Sakran bin Abdurrahman As Saqaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad Dark bin Alwi Al Ghoyyur bin Muhammad Al Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khaliqul Qassam bin Alwi bin Muhammad Maula Shama’ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al Muhajir bin Imam Isa Ar Rumi bin Al Imam Muhammad An Naqib bin Al Imam Ali Uraidhy bin Al Imam Ja’far As Shadiq bin Al Imam Muhammad Al Baqir bin Al Imam Ali Zainal Abidin bin Al Imam Sayyidina Husein bin Al Imam Amirul Mu’minin Ali Karamallah wa Sayyidah Fatimah Az Zahra binti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
Pada tahun 1152H. (lk. 1739 M.), dalam usia lk. 30 tahun, beliau naik haji ke Mekkah dengan sengaja juga untuk menuntut ilmu pengetahuan agama Islam. Beliau bermukim di Mekkah selama 30 tahun dan di Madinah selama 5 tahun, bertekun mempelajari seluk beluk agama Islam, khususnya ilmu Ushuluddin, Ahlussunnah wal Jama’ah dan fiqih Madzhab Imam Syafi’i rahimahullah.
Guru-guru beliau adalah :
1.       Allamah Syeikh Athaillah di Mekkah.
2.       Allamah Syeikh Muhammad al Kurdi di Madinah
3.       Allamah Abdul Karim Samman di Madinah
4.       Dan lain-lain.
Kawan-kawan beliau yang belajar bersama ketika di Mekkah di antaranya adalah :
1.       Syeikh Abdussamad Palembang, pengarang kitab “Hidayatushalikiin”, “Sairussalikin” dan lain-lain.
2.       Syeikh H. Abdurrahman Mashri di Jakarta.
3.       Syeikh Abdulwahab Bugis, Sulawesi Selatan.
Syeikh Muhammad al Arsyad al Banjari adalah seorang ulama Besar dalam Madzhab Syafi’i yang jarang tandingannya, begitu juga kawan-kawan beliau yang tersebut adalah ulama-ulama besar dalam Madzhab Syafi’i.
Pada bulan Ramadhan tahun 1186H. (lk. 1172M.) beliau kembali ke kampung halaman dan ketika itu diangkat menjadi Mufti Kerajaan Banjar, berkedudukan di Martapura, dalam usia 65 tahun.
Tidak salah kalau dikatakan bahwa Syeikh Arsyad Banjar inilah ulama besar yang menyiarkan agama Islam ber-Madzhab Syafi’i di seluruh Kalimantan, sehingga penduduk Kalimantan pada waktu itu seluruhnya menganut Madzhab Imam Syafi’i rahimahuilah.
Beliau banyak mengarang kitab, diantaranya :
1.       Sabilal Muhtadin, ditulis tahun 1193 – 1195 H.
2.       T’uhfatur Raghibiin, ditulis tahun 1180H.
3.       Al Qaulul Mukhtashar. diruiis tahun 1196H.
4.       Kitab Ushuluddin.
5.       Kitab Tasauf.
6.       Kitab Nikah.
7.       Kitab Faraidh.
8.       Kitab Hasyiyah Fathul Jawad,
Di samping itu beliau menulis satu naskah al Quranul Karim tulisan tentang beliau sedikit, yang sampai sekarang masih terpelihara dengan baik. Zurriyaat (anak dan cucu) beliau banyak sekali yang nnenjadi ulama besar, pemimpin-pemimpin, yang semuanya teguh menganut Madzhab Syafi’i sebagai yang di wariskan oleh Syeikh Muhammad Arsyad Banjar.
Diantara zurriyat beliau yang kemudian menjadi ulama besar turun temurun adalah :
1.       H. Jamaluddin, Mufti, anak kandung, penulis kitab “perukunan Jamaluddin”.
2.       H. Yusein, anak kandung, penulis kitab “Hidayatul Mutafakkiriin”.
3.       H. Fathimah binti Arsyad, anak kandung, penulis kitab “Perukunan Besar”, tetapi namanya tidak ditulis dalam kitab itu.
4.       H. Abu Sa’ud, Qadhi.
5.       H. Abu Naim, Qadhi.
6.       H. Ahmad, Mufti.
7.       H. Syahabuddin, Mufti.
8.       H.M. Thaib, Qadhi.
9.       H. As’ad, Mufti.
10.   H. Jamaluddin II., Mufti.
11.   H. Abdurrahman Sidiq, Mufti Kerajaan Indragiri Sapat (Riau), pengarang kitab “Risalah amal Ma’rifat”, “Asranus Salah”, “Syair Qiyamat”, “Sejarah Arsyadiyah” dan lain lain.
12.   H.M. Thaib bin Mas’ud bin H. Abu Saud, ulama Kedah, Malaysia, pengarang kitab “Miftahul jannah”.
13.   H. Thohah Qadhi-Qudhat, penbina Madrasah “Sulamul ‘ulum’, Dalam Pagar Martapura.
14.   H.M. Ali Junaedi, Qadhi.
15.   Gunr H. Zainal Ilmi.
16.   H. Ahmad Zainal Aqli, Imam Tentara.
17.   H.M. Nawawi, Mufti.
18.   Dan lain-lain banyak lagi.
Semuanya yang tersebut di atas adalah zurriyat-zurrivat Syeikh Arsyad yang menjadi ulama dan sudah berpulang ke rahmatullah. Sebagai kami katakan di atas, Syeikh Mubammad Arsyad bin Al Banjari dan sesudah beliau, zurriyat-zariyat beliau adalah penegak-penegak Madzhab Syafi’i dan faham Ahlussunnah wal Jama’ah, khususnya di Kalimantan. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada keluarga mereka dan kita semuanya, amin-amin.
 
80. As Syanwani (wafat 1233).
Muhammad bin ‘Ali as Syafi’i as Syanwani, lahir di Mesir di sebuah desa Syanwani. Beliau ini belajar fiqih Syafi’’i kepada Syeikh Isa al Barawi pengarang Hasyiyah Minhaj, kemudian beliau di Azhar dan Jami’ah Fakihani di Mesir juga. Setelah Imam Syarqawi Syeikhul Azhar wafat pada tahun 1227 H. maka Imam Syanwani lari dari kota Mesir karena beliau enggan untuk diangkat menggantikan gurunya Imam Syarqawi menjadi Syeikhul Azhar, yaitu menjabat Guru Besar pada Al Azhar itu. Tetapi beliau dijemput bersama oleh ulama-ulama dan diangkat menjadi Guru BesarJami’i Azhar itu. Beliau wafat tahun 1233 H. dan disembahyangkan di Azhar oleh ummat Islam yang banyak, kemudian bermakam dekat Azhar itu. Imam Syanwani adalah seorang Ulama Syafi’i yang besar dalam abad ke XIII, beliau mengarang kitab-kitab Hasyiah al Mukhtasar Abi Jamrah (Kitab Syanwani), Hasyiah Syarah Abdissalam.
Hasyiah sebagian yang kedua dari kitab Minhaj dan lain-lain. Dengan adanya Syeikh Syanwani ini, Madzhab Syafi’i di Mesir bertambah lama bertambah kukuh, apalagi dapat mempengaruhi begitu rupa Jami’ah Al Azhar.
81. AIBajuri (wafat 1276H.).
Nama lengkap beliau adalah Syeikh Ibrahim bin Syeikh Muhammad Al Bajuri. Lahir di Bajur Mesir. Beliau adalah seorang ulama Syafi’i yang besar, belajar agama di Universitas Al Azhar yang terkenal, tetapi kemudian sampai menjadi Guru Besar dari Jami’ Al Azhar itu. Guru beliau dalam ilmu fiqih adalah Syeikh Abdullah As Syarqawi, Sayil Daud al Qal’awi dan lain-lain.
Beliau banyak sekali mengarang kitab, diantatanya :
1. Al Bajuri, kitab fiqih dalam Madzhab Syafi’i dua ]ilid sebagai syarah dari Kitab Fathul Qarib.
2. Kifayatul Awam, kitab tauhid menurut dasar Ahlussunnah wal Jama’ah.
3. Hasyiah Sanusi, dalam soal ilmu Tauhid.
4. Syarah ‘Imrithi, ilmu nahwu.
5. Hasyiah Matan Jaharatut Tauhid, ilmu Tauhid.
6. Hasyiah Matan Sulam, karangan Akhdhari.
7. Dan lain-lain.
Beliau ini sangat berjasa bagi ummat Islam Indonesia, karena kitab-kitab beliau, baik dalam ilmu fiqih atau dalam ilmu tauhid dibaca dan dipelajari di Pesantren dan Madrasah-madrasah agama di seluruh pelosok Indonesia.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s