IMAM MAHDI

RINGKASAN

Terdapat satu buku yang membahas tuntas perihal Imam Mahdi AS, buku tersebut adalah Imam Mahdi : Rahasia Kegemilangan Umat Islam pada Zaman Modern, karangan Hawari bin Abdul Malik (download buku)

 • KANDUNGAN BUKU INI
 • Sajak – SIAPAKAH PEMIMPIN PILIHAN
 • Panduan-Panduan Am (Umum)
 • A. Muqaddimah
  • Uraian Bagi Istilah MAHDI
  • Jenis-jenis al-Mahdi
  • Persoalan Imam Mahdi Adalah Persoalan Sejagat
  • Agama-agama Lain pun Ada `Imam Mahdi’
  • Ramalan Peramal-Peramal Terkemuka
  • Pengakuan Orang-orang Barat Terhadap Imam Mahdi
  • Pandangan Ensiklopedia Barat Tentang Imam Mahdi
  • Ulasan kita
  • Sajak – Nilailah Sejarah Melalui Iman
 • Bagian 1 – Persoalan-persoalan Mengenai Imam Mahdi yang Perlu Diperhatikan
  • Pandangan Para Ulama Sepanjang Zaman
  • Nama-nama Ulama Kenamaan dan Kitab Karangan Mereka Mengenai Imam Mahdi
  • Sahabat Nabi SAW yang Meriwayatkan Hadis Mengenai Mahdi
  • Fatwa Oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami
  • Pandangan Resmi Puak Wahabi Mengenai Imam Mahdi dan Panji-panji Hitam
  • Hadis-hadis Yang Dikatakan Maudhuk Oleh Puak Wahabi
  • Mahdi Tempatan
  • Imam Mahdi di Kalangan Para Wali
  • Antara Ulama Yang Menerima Dan Menolak
  • Hukum Menetapkan Imam Mahdi
  • Rusakkah Akidah Jika Umat Islam Menetapkan Seseorang Sebagai Bakal Imam Mahdi
  • Hukum Mengingkari Imam Mahdi
  • Ulama Yang Bersikap Pertengahan
  • Ulama Yang Bersangatan Menentang Kemunculan Imam Mahdi
  • Kenapa Mesti Anti dengan Imam Mahdi
  • Imam Mahdi Sudah Lahir
  • Ada Dua Orang Imam Mahdi
   • Kisah Pertama – Cerita Sayid Syeikh Hasan Al-Iraqi
   • Kisah Kedua – Cerita Sayidi Syeikh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi
  • Kesimpulan Dari Kedua-dua Cerita Imam Mahdi Tadi
  • Salahkah Berdoa Disegerakan Kemunculan Imam Mahdi
  • Sahihkah Hadis-hadis Itu
  • Hadis-hadis yang Diakui Sebagai Sahih
  • Hadis-hadis yang Diakui Sebagai Hasan
  • Hadis-hadis yang Dikatakan Sebagai Dhaif
  • Syiah dan Persoalan Imam Mahdi yang Bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari
  • Percaya Kepada Raj’ah
  • Imam-imam Syiah Ditunjuk Secara Batang tubuh
  • Imam Mahdi Syiah Adalah Imam Ghaib
  • Ringkasan Perbedaan Imam Mahdi Sunni – Syiah
  • Mazhab Syiah Ada Beberapa Orang Imam Mahdi
  • Kesimpulan oleh Penulis
  • Ibnu Khaldun dan Persoalan Imam Mahdi
  • Alasan 1 – Periwayatan (tawatur) Hadis-hadis yang Kurang Diyakini
  • Alasan 2 – Kelemahan Sanad yang Nyata
  • Alasan 3 – Rawi Tidak Dipercayai Kerana Dikatakan Syiah
  • Alasan 4 – Perbezaan Kepercayaan
  • Alasan 5 – Banyak Prasangka Terhadap Rawi
  • Alasan 6 – Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan kaitannya dengan hadis-hadis tentang Imam Mahdi
  • Pendapat Lain Bagi Ibnu Khaldun
  • Imam Mahdi Al-Arqam
  • Sikap Umat Islam yang Sepatutnya
  • Sikap Para Ulama yang Sepatutnya
  • Sikap Para Sarjana dan Cendekiawan Islam yang Sepatutnya
  • Sikap Para Pemerintah yang Sepatutnya
  • Sikap Pemimpin Jemaah-jemaah Islam yang Sepatutnya
  • Sikap Orang Ramai yang Sepatutnya
 • B. Sistem Khalifah Akan Naik Semula Memerintah Seluruh Dunia
  • Bagaimanakah Cara Sebenar Islam Naik Semula
  • Sajak – Pesanan Berat Imam al-Ghazali RH, Khusus Buat Para Pejuang Kebenaran
 • Bagian 2 – C. Asal-usul Keturunannya
  • 1. Beliau Berketurunan Rasulullah SAW
  • 2. Beliau Berketurunan Sayidatina Fatimah RA
  • 3. Beliau Berketurunan Sayidina Ali KMW
  • 4. Beliau Dari Keturunan Sayidina Al-Hasan dan Al-Husain bin Ali RA
  • 5. Beliau Berketurunan Sayidina Al-Abbas RA
  • 6. Imam Mahdi Adalah Seorang Lelaki
 • D. Sifat-sifat Peribadi
  • 1. Namanya Muhammad
  • 2. Nama Bapanya Abdullah
  • 3. Kuniyahnya Abu Abdillah
  • 4. Imam Mahdi Adalah Seorang yang Sangat Khusyuk
  • 5. Amalannya Sangat Banyak dan Berakhlak Terpuji
  • 6. Umur Imam Mahdi
  • 7. Kulitnya Sawo Matang
  • 8. Kulitnya Macam Kulit Orang Arab
  • 9. Matanya Kelihatan Sentiasa Bercelak
  • 10. Gigi Seri Imam Mahdi
  • 11. Gigi Imam Mahdi Berjarak
  • 12. Pada Pipi Kanan Imam Mahdi Ada Tahi Lalat Hidup
  • 13. Janggut Imam Mahdi
  • 14. Hidungnya Mancung
  • 15. Cap Kenabian Pada Bahunya
  • 16. Jubah Imam Mahdi
  • 17. Sukar Bertutur Kata
  • 18. Bentuk Kedua-dua Belah Pahanya
  • 19. Imam Mahdi Adalah Seorang yang Tegas
  • 20. Imam Mahdi Berdahi Luas
  • Sajak – IMAM MAHDI ADALAH MISTERI
 • E. Kelebihan dan Keistimewaan Imam Mahdi
  • 1. Kelebihan Imam Mahdi di Kalangan Ahlulbait
  • 2. Imam Mahdi Lebih Utama Dari Sebahagian Sahabat RA
  • 3. Kelebihan Semasa Pemerintahannya
  • 4. Orang Yang Hidup Pada Zaman Imam Mahdi Sangatlah Beruntung
  • 5. Kekuasaan Imam Mahdi Meliputi Seluruh Dunia
  • 6. Beliau Adalah Khalifah yang Kedua Belas
  • 7. Imam Mahdi Menjadi Pemimpin Nabi Isa AS
  • 8. Imam Mahdi Adalah Imam Ghaib
  • 9. Kekhalifahan Imam Mahdi Sudah Ditunjuk Oleh Nabi SAW
  • 10. Pemimpin Wajib Menzahirkan Keramat
  • 11. Mampu Mengumpulkan Semula Semua Bani Hasyim
  • 12. Imam Mahdi Adalah Penghulu Sekalian Mujaddid
  • 13. Orang Quraisy Adalah Khalifah, Pemimpin Manusia
  • 14. Manusia Hidup Sangat Aman
 • F. Keadaan Dunia Sebelum Beliau Dizahirkan
  • 1. Dunia Diperintah oleh Bukan Orang Quraisy
  • 2. Keadaan Dunia Yang Huru-hara
  • 3. Banyak Perbalahan dan Gempa Bumi Dahsyat
  • 4. Manusia Meninggalkan Tuhan
  • 5. Yang Haram Dihalalkan
  • 6. Pemerintahan Kuku Besi (Diktator)
  • 7. Amalan Agama Sangat Berkurangan
  • 8. Pemimpin Jahat Akan Binasa
  • 9. Runtuhnya Pemerintahan Bani Abbas
  • 10. Terlalu Ramai Pembohong
  • 11. Ingkarkan Allah
  • 12. Bangsa Eropah Menguasai Seluruh Dunia
  • 13. Dunia Dipenuhi Dengan Penindasan
 • G. Tanda-tanda Sangat Hampir Kemunculannya
  • 1. Pembunuhan Besar-besaran dan Keluar Panji-panji Hitam
  • 2. Panji-panji Hitam Keluar dari Khurasan
  • 3. Pemuda Bani Tamim Tidak Pernah Kalah
  • 4. Wajib Membaiat Pemuda Bani Tamim
  • 5. Pemuda Bani Tamim Berasal Dari Syam
  • 6. Pemuda Bani Tamim Berperanan Besar
  • 7. Pemuda Bani Tamim Berasal dan Keluar Dari Timur
  • 8. Pemuda Bani Tamim Memerangi as-Sufyani
  • 9. Imam Mahdi dan Pemuda Bani Tamim Tidak akan Kalah
  • 10. Pemuda Bani Tamim Menerima Ujian Paling Berat
  • 11. Wajib Mentaati Imam Mahdi
  • 12. Hadis Panji-panji Yang Amat Terkenal
  • 13. Pemuda Bani Tamim Sentiasa Dibantu oleh Allah
  • 14. Pemuda Bani Tamim Adalah Pembela Sebenar Ahlulbait
  • 15. Sifat-sifat Khusus Pemuda Bani Tamim
  • 16. Pemuda Bani Tamim Adalah Dari Keturunan Sayidina Al-Hasan RA
  • 17. Pemuda Bani Tamim Adalah Pemimpin Ikhwan
  • 18. Tapak Daulah Imam Mahdi Adalah di Timur
  • 19. Imam Mahdi Keluar Ketika Dunia Penuh Kacau-bilau
  • 20. Penduduk Syam Ditimpa Bencana Hebat
  • 21. Datang Pasukan dari Iraq ke Madinah
  • 22. As-Sufyani dan Bala Tenteranya Menyerang Imam Mahdi
  • 23. Pemuda Bani Tamim Melawan As-Sufyani
  • 24. As-Sufyani Dikalahkan Oleh Tentera at-Tamimi
  • 25. As-Sufyani dan Kufah
  • 26. Bab (Pintu Gerbang) Istakhr
  • 27. Tentera as-Sufyani Dikalahkan Oleh Tentera al-Hasyimi
  • 28. Lagi Keterangan Mengenai As-Sufyani
  • 29. Suara Dari Langit Menyokong Imam Mahdi
  • 30. Pasukan Tentera yang Ditelan Oleh Bumi di al-Baidak
  • 31. As-Sufyani Menyerang Kufah
  • 32. Madinah al-Munawarah Hancur Rata
  • 33. Pemimpin Syam dan Mesir Mati Terbunuh
  • 34. Musim Haji Berdarah di Mina
  • 35. Tanda yang Keluar Itu Benar-benar Imam Mahdi
  • 36. Pembunuhan Jemaah Haji
  • 37. Berlaku Perbezaan Pendapat
 • H. Syarat-syarat Wajib Sebelum Beliau Muncul
  • 1. Tapak Daulah Imam Mahdi Disediakan oleh Orang Timur
  • 2. Imam Mahdi dan Panji-panji Hitam
  • 3. Askar Islam yang Amat Hebat
  • 4. Golongan Ikhwan
  • 5. Siapa Itu IKHWAN
  • 6. Ikhwan Adalah Golongan yang Dijamin Syurga
  • 7. Imam Mahdi dan Ikhwan
  • 8. At-Talakan
  • 9. Ar-Rufaqak dan Wali Abdal
  • 10. Umat Islam Wajib Mencari Pemimpin yang Dijanjikan
  • 11. Sebelum Imam Mahdi, Mesti Muncul Dulu Pemuda Dari Bani Tamim
  • 12. Lelaki Bani Tamim Mesti Diikuti oleh Al-Haris Harras
  • 13. Lelaki Bani Tamim Mesti Diikuti oleh Pemuda Bani Hasyim
  • 14. Gabungan Tentera at-Tamimi dan al-Hasyimi
  • 15. Pemuda Bani Tamim dan Tenteranya Berpakaian Serba Putih
  • 16. Pemuda Bani Tamim Ada Dua Pilihan
  • 17. Seorang Ahlulbait Dari Timur Mengamuk
  • 18. Siapa Ahlulbait yang Mengamuk Itu
  • 19. Al-Hasyimi Muncul Sebelum Imam Mahdi
  • 20. Huru-hara Mulai Ramadan Hingga Musim Haji
  • 21. Tanda Pada Matahari
  • 22. Bani Hasyim Bercerai-berai ke Serata Pelosok Dunia
  • 23. Imam Mahdi Dicari Ke Sana Ke Mari
  • 24. Terbunuhnya Tujuh Daripada Sembilan Orang
  • 25. Tanda Munculnya Ialah Seorang Suci Mati Dibunuh
  • 26. Orang Suci Itu Dari Keturunan Sayidina Ali KMW
  • 27. Imam Mahdi Zahir Selepas Orang Suci Terbunuh
  • 28. Seruan Dari Langit
  • 29. Suara Syaitan Melawan Suara Malaikat
  • 30. Benua Afrika Juga Dikuasai Oleh Imam Mahdi
  • 31. Pemimpin Afrika Itu Berkaki Pincang
  • 32. Tanda-tanda Munculnya Imam Mahdi
  • 33. Dua Tanda Besar Sebelum Imam Mahdi Muncul
  • 34. Berlaku Dua Kali Gerhana Bulan
  • 35. Lagi Tanda-tanda Khusus Kemunculannya
  • 36. Tanda-tanda Lain
  • 37. Tentera yang Ditelan Bumi
 • I. Kemunculan Khalifah yang Dinanti-nantikan
  • 1. Apabila Yang Zahir Itu Benar-benar Imam Mahdi
  • 2. Tempat Lahir Imam Mahdi
  • 3. Imam Mahdi Muncul di Madinah
  • 4. Imam Mahdi Keluar Dari Kampung Kurjah
  • 5. Zahir Pada Bulan Muharam
  • 6. Tahun Keluarnya Ialah Sekitar Tahun 1420 Hijrah
  • 7. Tahun Keluarnya Ialah Sekitar Tahun 2000 Masihi
  • 8. Munculnya Selepas Tahun ’97 Masihi
  • 9. Imam Mahdi Muncul Pada Akhir Zaman
  • 10. Bagaimana Imam Mahdi Boleh Ditemui
  • 11. Usia Imam Mahdi Ketika Dilantik
  • 12. Imam Mahdi Adalah Imam Yang Sempurna
  • 13. Imam Mahdi Dibaiat Secara Umum di Masjidil Haram
  • 14. Tempat Umat Islam Membaiat Imam Mahdi
  • 15. Baiat Pertama Adalah di Masjidil Haram
  • 16. Bilangan yang Membaiatnya
  • 17. Jemaah Haji Turut Membaiatnya
  • 18. Orang Syam Turut Membaiatnya
  • 19. Imam Mahdi Dibawa Keluar dari Rumahnya ke Baitullah
  • 20. Imam Mahdi Muncul dengan Membawa Bendera Rasulullah SAW
  • 21. Pembawa Bendera Imam Mahdi
  • 22. Diangkat Sebagai Amir di al-Qahtani
  • 23. Ada Suara Malaikat di Atas Kepalanya
  • 24. Perkataan Untuk Pembaiatan
  • 25. Malaikat Menjaga Imam Mahdi
  • 26. Umat Nabi Muhammad SAW yang Paling Bahagia
  • 27. Pasukan Tentera Dari Syam
  • 28. Maksud Sebenar Imam Mahdi
 • J. Tahun-tahun Awal Pemerintahannya
  • 1. Pusat Pemerintahan Imam Mahdi
  • 2. Manusia Mengerumuni Imam Mahdi
  • 3. Imam Mahdi dan Baitulmaqdis (Jerusalem)
  • 4. Imam Mahdi Menguasai Harta-benda
  • 5. Harta Karun Keluar Melimpah-limpah
  • 6. Galian-galian Keluar Berketul-ketul dan Bergumpal-gumpal
  • 7. Khazanah Baitullah Dibahagi-bahagikan
  • 8. Khazanah Purba di Antokiah
  • 9. Umat Islam Menjadi Kaya Hati
  • 10. Hak Orang yang Dizalimi Dikembalikan
  • 11. Tempoh Pemerintahan Imam Mahdi
  • 12. Haiwan dan Tumbuh-tumbuhan Menjadi Amat Berkat
  • 13. Harta Juga Menjadi Berkat
  • 14. Pemerintahan Yang Diredai Oleh Semua
  • 15. Imam Mahdi Berhijrah
  • 16. Menyeru Manusia ke Jalan yang Benar
  • 17. Berperang Mengikut Sunnah
  • 18. Mencari dan Membunuh As-Sufyani dan Kalb
  • 19. Imam Mahdi Membunuh Kalb
  • 20. Imam Mahdi Membunuh as-Sufyani
  • 21. Kematian As-Sufyani
  • 22. Panglima Perang Imam Mahdi
  • 23. Imam Mahdi Menguasai Seluruh Bangsa Arab
  • 24. Imam Mahdi Memerangi Eropah
  • 25. Imam Mahdi Menakluk Eropah Melalui Turki
  • 26. Nama Panglima atau Khalifah Imam Mahdi di Eropah
  • 27. Siapa al-Qahtani itu
  • 28. Siapa Pula al-Makhzumi Itu
  • 29. Putera Imam Mahdi Turut Menjadi Pemerintah
  • 30. Berlaku Perang Dunia Ketiga
  • 31. Imam Mahdi Menakluk Eropah
  • 32. Kostantinopel Ditakluk Melalui Keramat Imam Mahdi
  • 33. Umat Islam Memerangi Eropah dan Mereka Mencabul Perjanjian Damai
  • 34. Kemenangannya
  • 35. Seluruh India Ditawan Oleh Imam Mahdi
  • 36. Orang Islam Menakluk Bangsa Monggol dan Negara China
  • 37. Imam Mahdi Dibantu oleh Orang Timur
  • 38. Imam Mahdi Dibantu Oleh Ashabul Kahfi
  • 39. Imam Mahdi Menakluk Dunia
  • 40. Umat Islam Menakluk Eropah Dengan Mudah
  • 41. Nama Ketua Tentera ke Romawi
  • 42. Rom Dikalahkan dengan Takbir
  • 43. Rom Kalah dengan Empat Takbir
  • 44. Seluruh Eropah Bakal Kalah dan Memeluk Islam
  • 45. Seluruh Eropah Akan Diislamkan
  • 46. Imam Mahdi Turut Berperang di Eropah
  • 47. Kekuasaan Imam Mahdi Meliputi Seluruh Dunia
  • 48. Lama Pemerintahan Imam Mahdi Sebelum Dajjal Muncul
  • 49. Imam Mahdi dan Ikhwan
  • 50. At-Talakan
  • 51. Ar-Rufaqak dan Wali Abdal
 • K. Kemunculan Dajjal – Mosyiakh Laknatullah
  • 1. Tempoh Keluarnya Dajjal Dengan Penaklukan Eropah Adalah Setahun
  • 2. Jangan Ambil Harta Ghanimah Ketika Dajjal Keluar
  • 3. Datang Khabar Dajjal Telah Keluar
  • 4. Umat Islam Hidup Sengsara Semasa Dajjal Keluar
  • 5. Ujian Dajjal Amat Berat
 • L. Pemerintahan Imam Mahdi Selepas Kematian Dajjal
  • 1. Nabi Isa AS Turun Menyelamatkan Umat Islam
  • 2. Nabi Isa AS Menjadi Makmum
  • 3. Nabi Isa AS Membunuh Dajjal
  • 4. Masanya Nabi Isa AS Turun ke Dunia
  • 5. Nabi Isa AS Turun Pada Waktu Subuh
  • 6. Pengesahan Pemerintahan Imam Mahdi oleh Nabi Isa AS
  • 7. Orang-orang Yahudi Dibunuh di Mana-mana
  • 8. Imam Mahdi Membunuh Babi dan Mematahkan Salib
  • 9. Rezeki Amat Makmur dan Hidup Sangat Selamat
  • 10. Imam Mahdi Menghapuskan Bidaah dan Khurafat
  • 11. Dunia Sangat Aman Damai
  • 12. Lama Pemerintahan Imam Mahdi Selepas Kematian Dajjal
  • 13. Umat Manusia Hidup Sejahtera
  • 14. Manusia Kembali Bersatu Hati
  • 15. Nabi Isa AS Dilantik Menggantikan Imam Mahdi
  • 16. Nabi Isa AS pun Dikira Sebagai Imam Mahdi Juga
  • 17. Al-Qahtani Menggantikan Nabi Isa AS
  • Sajak – Pesanan Al-Hafiz Abdul Aziz bin Umar Al-Hasyimi dari bapanya
 • Bahagian 3 – A. Ringkasan Mengenai Imam Mahdi
  • 1. Keturunan Imam Mahdi
  • 2. Sifat-sifat Peribadinya
  • 3. Kelahiran dan Kemunculannya
  • 4. Ringkasan Peristiwa Sebelum Imam Mahdi Muncul
  • 5. Keadaan Sebelum Imam Mahdi Zahir
  • 6. Penentang-penentang Imam Mahdi
  • 7. Pasukan Imam Mahdi
  • 8. Peperangan Yang Disertai Oleh Imam Mahdi
  • 9. Kemunculan Dajjal dan Turunnya Nabi Isa AS
  • 10. Pemerintahannya Selepas Kematian Dajjal
 • B. Penutup
  • Lampiran 1
   • Muqaddimah
   • Bab I – Enam Puluh Dua Buah Hadis Nabi SAW Tentang Tanda-tanda dan Keistimewaan Al-Mahdi
   • Bab II – Tiga Puluh Sembilan Buah Keterangan Daripada Para Sahabat RA
   • Bab III – Lima Puluh Enam Buah Keterangan Daripada Tabiin dan Tabiit Tabiin
  • Lampiran 2
   • Al Mahdi’s Lineage, Physical Appearance and Characteristics
   • THE NARRATIONS OF FIVE FRIENDS of the COMPANIONS
   • The Narrations of Imam Ali and several Companions of the Holy Prophet praise and peace be upon him concerning Al Mahdi
   • Sumber-sumber Rujukan
 • 0001 KANDUNGAN BUKU INI
 • 0002 Sajak – SIAPAKAH PEMIMPIN PILIHAN
 • 0003 Panduan-Panduan AM
 • 0004 A. Muqaddimah
 • 0005 Uraian Bagi Istilah MAHDI
 • 0005a Jenis-jenis al-Mahdi
 • 0006 Persoalan Imam Mahdi Adalah Persoalan Sejagat
 • 0007 Agama-agama Lain pun Ada `Imam Mahdi’
 • 0008 Ramalan Peramal-Peramal Terkemuka
 • 0009 Pengakuan Orang-orang Barat Terhadap Imam Mahdi
 • 0010 Pandangan Ensiklopedia Barat Tentang Imam Mahdi
 • 0011 Ulasan kita
 • 0012 Sajak – Nilailah Sejarah Melalui Iman
 • 0101 Bagian 1 – Persoalan-persoalan Mengenai Imam Mahdi yang Perlu Diperhatikan
 • 0102 Pandangan Para Ulama Sepanjang Zaman
 • 0103 Nama-nama Ulama Kenamaan dan Kitab Karangan Mereka Mengenai Imam Mahdi
 • 0104 Sahabat Nabi SAW yang Meriwayatkan Hadis Mengenai Mahdi
 • 0105 Fatwa Oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami
 • 0106 Pandangan Resmi Puak Wahabi Mengenai Imam Mahdi dan Panji-panji Hitam
 • 0107 Hadis-hadis Yang Dikatakan Maudhuk Oleh Puak Wahabi
 • 0108 Mahdi Tempatan
 • 0109 Imam Mahdi di Kalangan Para Wali
 • 0110 Antara Ulama Yang Menerima Dan Menolak
 • 0111 Hukum Menetapkan Imam Mahdi
 • 0112 Rusakkah Akidah Jika Umat Islam Menetapkan Seseorang Sebagai Bakal Imam Mahdi
 • 0113 Hukum Mengingkari Imam Mahdi
 • 0114 Ulama Yang Bersikap Pertengahan
 • 0115 Ulama Yang Bersangatan Menentang Kemunculan Imam Mahdi
 • 0116 Kenapa Mesti Anti dengan Imam Mahdi
 • 0117 Imam Mahdi Sudah Lahir
 • 0118 Ada Dua Orang Imam Mahdi
 • 0119 Kisah Pertama – Cerita Sayid Syeikh Hasan Al-Iraqi
 • 0120 Kisah Kedua – Cerita Sayidi Syeikh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi
 • 0121 Kesimpulan Dari Kedua-dua Cerita Imam Mahdi Tadi
 • 0122 Salahkah Berdoa Disegerakan Kemunculan Imam Mahdi
 • 0123 Sahihkah Hadis-hadis Itu
 • 0124 Hadis-hadis yang Diakui Sebagai Sahih
 • 0125 Hadis-hadis yang Diakui Sebagai Hasan
 • 0126 Hadis-hadis yang Dikatakan Sebagai Dhaif
 • 0127 Syiah dan Persoalan Imam Mahdi yang Bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari
 • 0128 Percaya Kepada Raj’ah
 • 0129 Imam-imam Syiah Ditunjuk Secara Batang tubuh
 • 0130 Imam Mahdi Syiah Adalah Imam Ghaib
 • 0131 Ringkasan Perbedaan Imam Mahdi Sunni – Syiah
 • 0132 Mazhab Syiah Ada Beberapa Orang Imam Mahdi
 • 0133 Kesimpulan oleh Penulis
 • 0134 Ibnu Khaldun dan Persoalan Imam Mahdi
 • 0135 Alasan 1 – Periwayatan (tawatur) Hadis-hadis yang Kurang Diyakini
 • 0136 Alasan 2 – Kelemahan Sanad yang Nyata
 • 0137 Alasan 3 – Rawi Tidak Dipercayai Kerana Dikatakan Syiah
 • 0138 Alasan 4 – Perbezaan Kepercayaan
 • 0139 Alasan 5 – Banyak Prasangka Terhadap Rawi
 • 0140 Alasan 6 – Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan kaitannya dengan hadis-hadis tentang Imam Mahdi
 • 0141 Pendapat Lain Bagi Ibnu Khaldun
 • 0142 Imam Mahdi Al-Arqam
 • 0143 Sikap Umat Islam yang Sepatutnya
 • 0144 Sikap Para Ulama yang Sepatutnya
 • 0145 Sikap Para Sarjana dan Cendekiawan Islam yang Sepatutnya
 • 0146 Sikap Para Pemerintah yang Sepatutnya
 • 0147 Sikap Pemimpin Jemaah-jemaah Islam yang Sepatutnya
 • 0148 Sikap Orang Ramai yang Sepatutnya
 • 0149 B. Sistem Khalifah Akan Naik Semula Memerintah Seluruh Dunia
 • 0150 Bagaimanakah Cara Sebenar Islam Naik Semula
 • 0151 Sajak – Pesanan Berat Imam al-Ghazali RH, Khusus Buat Para Pejuang Kebenaran
 • 02001 Bagian 2 – C. Asal-usul Keturunannya
 • 02002 1. Beliau Berketurunan Rasulullah SAW
 • 02003 2. Beliau Berketurunan Sayidatina Fatimah RA
 • 02004 3. Beliau Berketurunan Sayidina Ali KMW
 • 02005 4. Beliau Dari Keturunan Sayidina Al-Hasan dan Al-Husain bin Ali RA
 • 02006 5. Beliau Berketurunan Sayidina Al-Abbas RA
 • 02007 6. Imam Mahdi Adalah Seorang Lelaki
 • 02008 D. Sifat-sifat Peribadi
 • 02009 1. Namanya Muhammad
 • 02010 2. Nama Bapanya Abdullah
 • 02011 3. Kuniyahnya Abu Abdillah
 • 02012 4. Imam Mahdi Adalah Seorang yang Sangat Khusyuk
 • 02013 5. Amalannya Sangat Banyak dan Berakhlak Terpuji
 • 02014 6. Umur Imam Mahdi
 • 02015 7. Kulitnya Sawo Matang
 • 02016 8. Kulitnya Macam Kulit Orang Arab
 • 02017 9. Matanya Kelihatan Sentiasa Bercelak
 • 02018 10. Gigi Seri Imam Mahdi
 • 02019 11. Gigi Imam Mahdi Berjarak
 • 02020 12. Pada Pipi Kanan Imam Mahdi Ada Tahi Lalat Hidup
 • 02021 13. Janggut Imam Mahdi
 • 02022 14. Hidungnya Mancung
 • 02023 15. Cap Kenabian Pada Bahunya
 • 02024 16. Jubah Imam Mahdi
 • 02025 17. Sukar Bertutur Kata
 • 02026 18. Bentuk Kedua-dua Belah Pahanya
 • 02027 19. Imam Mahdi Adalah Seorang yang Tegas
 • 02028 20. Imam Mahdi Berdahi Luas
 • 02029 Sajak – IMAM MAHDI ADALAH MISTERI
 • 02030 E. Kelebihan dan Keistimewaan Imam Mahdi
 • 02031 1. Kelebihan Imam Mahdi di Kalangan Ahlulbait
 • 02032 2. Imam Mahdi Lebih Utama Dari Sebahagian Sahabat RA
 • 02033 3. Kelebihan Semasa Pemerintahannya
 • 02034 4. Orang Yang Hidup Pada Zaman Imam Mahdi Sangatlah Beruntung
 • 02035 5. Kekuasaan Imam Mahdi Meliputi Seluruh Dunia
 • 02036 6. Beliau Adalah Khalifah yang Kedua Belas
 • 02037 7. Imam Mahdi Menjadi Pemimpin Nabi Isa AS
 • 02038 8. Imam Mahdi Adalah Imam Ghaib
 • 02039 9. Kekhalifahan Imam Mahdi Sudah Ditunjuk Oleh Nabi SAW
 • 02040 10. Pemimpin Wajib Menzahirkan Keramat
 • 02041 11. Mampu Mengumpulkan Semula Semua Bani Hasyim
 • 02042 12. Imam Mahdi Adalah Penghulu Sekalian Mujaddid
 • 02043 13. Orang Quraisy Adalah Khalifah, Pemimpin Manusia
 • 02044 14. Manusia Hidup Sangat Aman
 • 02046 F. Keadaan Dunia Sebelum Beliau Dizahirkan – 1. Dunia Diperintah oleh Bukan Orang Quraisy
 • 02047 2. Keadaan Dunia Yang Huru-hara
 • 02048 3. Banyak Perbalahan dan Gempa Bumi Dahsyat
 • 02049 4. Manusia Meninggalkan Tuhan
 • 02050 5. Yang Haram Dihalalkan
 • 02051 6. Pemerintahan Kuku Besi (Diktator)
 • 02052 7. Amalan Agama Sangat Berkurangan
 • 02053 8. Pemimpin Jahat Akan Binasa
 • 02054 9. Runtuhnya Pemerintahan Bani Abbas
 • 02055 10. Terlalu Ramai Pembohong
 • 02056 11. Ingkarkan Allah
 • 02057 12. Bangsa Eropah Menguasai Seluruh Dunia
 • 02058 13. Dunia Dipenuhi Dengan Penindasan
 • 02060 G. Tanda-tanda Sangat Hampir Kemunculannya – 1. Pembunuhan Besar-besaran dan Keluar Panji-panji Hitam
 • 02061 2. Panji-panji Hitam Keluar dari Khurasan
 • 02062 3. Pemuda Bani Tamim Tidak Pernah Kalah
 • 02063 4. Wajib Membaiat Pemuda Bani Tamim
 • 02064 5. Pemuda Bani Tamim Berasal Dari Syam
 • 02065 6. Pemuda Bani Tamim Berperanan Besar
 • 02066 7. Pemuda Bani Tamim Berasal dan Keluar Dari Timur
 • 02067 8. Pemuda Bani Tamim Memerangi as-Sufyani
 • 02068 9. Imam Mahdi dan Pemuda Bani Tamim Tidak akan Kalah
 • 02069 10. Pemuda Bani Tamim Menerima Ujian Paling Berat
 • 02070 11. Wajib Mentaati Imam Mahdi
 • 02071 12. Hadis Panji-panji Yang Amat Terkenal
 • 02072 13. Pemuda Bani Tamim Sentiasa Dibantu oleh Allah
 • 02073 14. Pemuda Bani Tamim Adalah Pembela Sebenar Ahlulbait
 • 02074 15. Sifat-sifat Khusus Pemuda Bani Tamim
 • 02075 16. Pemuda Bani Tamim Adalah Dari Keturunan Sayidina Al-Hasan RA
 • 02076 17. Pemuda Bani Tamim Adalah Pemimpin Ikhwan
 • 02077 18. Tapak Daulah Imam Mahdi Adalah di Timur
 • 02078 19. Imam Mahdi Keluar Ketika Dunia Penuh Kacau-bilau
 • 02079 20. Penduduk Syam Ditimpa Bencana Hebat
 • 02080 21. Datang Pasukan dari Iraq ke Madinah
 • 02081 22. As-Sufyani dan Bala Tenteranya Menyerang Imam Mahdi
 • 02082 23. Pemuda Bani Tamim Melawan As-Sufyani
 • 02083 24. As-Sufyani Dikalahkan Oleh Tentera at-Tamimi
 • 02084 25. As-Sufyani dan Kufah
 • 02085 26. Bab (Pintu Gerbang) Istakhr
 • 02086 27. Tentera as-Sufyani Dikalahkan Oleh Tentera al-Hasyimi
 • 02087 28. Lagi Keterangan Mengenai As-Sufyani
 • 02088 29. Suara Dari Langit Menyokong Imam Mahdi
 • 02089 30. Pasukan Tentera yang Ditelan Oleh Bumi di al-Baidak
 • 02090 31. As-Sufyani Menyerang Kufah
 • 02091 32. Madinah al-Munawarah Hancur Rata
 • 02092 33. Pemimpin Syam dan Mesir Mati Terbunuh
 • 02093 34. Musim Haji Berdarah di Mina
 • 02094 35. Tanda yang Keluar Itu Benar-benar Imam Mahdi
 • 02095 36. Pembunuhan Jemaah Haji
 • 02096 37. Berlaku Perbezaan Pendapat
 • 02098 H. Syarat-syarat Wajib Sebelum Beliau Muncul – 1. Tapak Daulah Imam Mahdi Disediakan oleh Orang Timur
 • 02099 2. Imam Mahdi dan Panji-panji Hitam
 • 02100 3. Askar Islam yang Amat Hebat
 • 02101 4. Golongan Ikhwan
 • 02102 5. Siapa Itu IKHWAN
 • 02103 6. Ikhwan Adalah Golongan yang Dijamin Syurga
 • 02104 7. Imam Mahdi dan Ikhwan
 • 02105 8. At-Talakan
 • 02106 9. Ar-Rufaqak dan Wali Abdal
 • 02107 10. Umat Islam Wajib Mencari Pemimpin yang Dijanjikan
 • 02108 11. Sebelum Imam Mahdi, Mesti Muncul Dulu Pemuda Dari Bani Tamim
 • 02109 12. Lelaki Bani Tamim Mesti Diikuti oleh Al-Haris Harras
 • 02110 13. Lelaki Bani Tamim Mesti Diikuti oleh Pemuda Bani Hasyim
 • 02111 14. Gabungan Tentera at-Tamimi dan al-Hasyimi
 • 02112 15. Pemuda Bani Tamim dan Tenteranya Berpakaian Serba Putih
 • 02113 16. Pemuda Bani Tamim Ada Dua Pilihan
 • 02114 17. Seorang Ahlulbait Dari Timur Mengamuk
 • 02115 18. Siapa Ahlulbait yang Mengamuk Itu
 • 02116 19. Al-Hasyimi Muncul Sebelum Imam Mahdi
 • 02117 20. Huru-hara Mulai Ramadan Hingga Musim Haji
 • 02118 21. Tanda Pada Matahari
 • 02119 22. Bani Hasyim Bercerai-berai ke Serata Pelosok Dunia
 • 02120 23. Imam Mahdi Dicari Ke Sana Ke Mari
 • 02121 24. Terbunuhnya Tujuh Daripada Sembilan Orang
 • 02122 25. Tanda Munculnya Ialah Seorang Suci Mati Dibunuh
 • 02123 26. Orang Suci Itu Dari Keturunan Sayidina Ali KMW
 • 02124 27. Imam Mahdi Zahir Selepas Orang Suci Terbunuh
 • 02125 28. Seruan Dari Langit
 • 02126 29. Suara Syaitan Melawan Suara Malaikat
 • 02127 30. Benua Afrika Juga Dikuasai Oleh Imam Mahdi
 • 02128 31. Pemimpin Afrika Itu Berkaki Pincang
 • 02129 32. Tanda-tanda Munculnya Imam Mahdi
 • 02130 33. Dua Tanda Besar Sebelum Imam Mahdi Muncul
 • 02131 34. Berlaku Dua Kali Gerhana Bulan
 • 02132 35. Lagi Tanda-tanda Khusus Kemunculannya
 • 02133 36. Tanda-tanda Lain
 • 02134 37. Tentera yang Ditelan Bumi
 • 02136 I. Kemunculan Khalifah yang Dinanti-nantikan – 1. Apabila Yang Zahir Itu Benar-benar Imam Mahdi
 • 02137 2. Tempat Lahir Imam Mahdi
 • 02138 3. Imam Mahdi Muncul di Madinah
 • 02139 4. Imam Mahdi Keluar Dari Kampung Kurjah
 • 02140 5. Zahir Pada Bulan Muharam
 • 02141 6. Tahun Keluarnya Ialah Sekitar Tahun 1420 Hijrah
 • 02142 7. Tahun Keluarnya Ialah Sekitar Tahun 2000 Masihi
 • 02143 8. Munculnya Selepas Tahun ’97 Masihi
 • 02144 9. Imam Mahdi Muncul Pada Akhir Zaman
 • 02145 10. Bagaimana Imam Mahdi Boleh Ditemui
 • 02146 11. Usia Imam Mahdi Ketika Dilantik
 • 02147 12. Imam Mahdi Adalah Imam Yang Sempurna
 • 02148 13. Imam Mahdi Dibaiat Secara Umum di Masjidil Haram
 • 02149 14. Tempat Umat Islam Membaiat Imam Mahdi
 • 02150 15. Baiat Pertama Adalah di Masjidil Haram
 • 02151 16. Bilangan yang Membaiatnya
 • 02152 17. Jemaah Haji Turut Membaiatnya
 • 02153 18. Orang Syam Turut Membaiatnya
 • 02154 19. Imam Mahdi Dibawa Keluar dari Rumahnya ke Baitullah
 • 02155 20. Imam Mahdi Muncul dengan Membawa Bendera Rasulullah SAW
 • 02156 21. Pembawa Bendera Imam Mahdi
 • 02157 22. Diangkat Sebagai Amir di al-Qahtani
 • 02158 23. Ada Suara Malaikat di Atas Kepalanya
 • 02159 24. Perkataan Untuk Pembaiatan
 • 02160 25. Malaikat Menjaga Imam Mahdi
 • 02161 26. Umat Nabi Muhammad SAW yang Paling Bahagia
 • 02162 27. Pasukan Tentera Dari Syam
 • 02163 28. Maksud Sebenar Imam Mahdi
 • 02165 J. Tahun-tahun Awal Pemerintahannya – 1. Pusat Pemerintahan Imam Mahdi
 • 02166 2. Manusia Mengerumuni Imam Mahdi
 • 02167 3. Imam Mahdi dan Baitulmaqdis (Jerusalem)
 • 02168 4. Imam Mahdi Menguasai Harta-benda
 • 02169 5. Harta Karun Keluar Melimpah-limpah
 • 02170 6. Galian-galian Keluar Berketul-ketul dan Bergumpal-gumpal
 • 02171 7. Khazanah Baitullah Dibahagi-bahagikan
 • 02172 8. Khazanah Purba di Antokiah
 • 02173 9. Umat Islam Menjadi Kaya Hati
 • 02174 10. Hak Orang yang Dizalimi Dikembalikan
 • 02175 11. Tempoh Pemerintahan Imam Mahdi
 • 02176 12. Haiwan dan Tumbuh-tumbuhan Menjadi Amat Berkat
 • 02177 13. Harta Juga Menjadi Berkat
 • 02178 14. Pemerintahan Yang Diredai Oleh Semua
 • 02179 15. Imam Mahdi Berhijrah
 • 02180 16. Menyeru Manusia ke Jalan yang Benar
 • 02181 17. Berperang Mengikut Sunnah
 • 02182 18. Mencari dan Membunuh As-Sufyani dan Kalb
 • 02183 19. Imam Mahdi Membunuh Kalb
 • 02184 20. Imam Mahdi Membunuh as-Sufyani
 • 02185 21. Kematian As-Sufyani
 • 02186 22. Panglima Perang Imam Mahdi
 • 02187 23. Imam Mahdi Menguasai Seluruh Bangsa Arab
 • 02188 24. Imam Mahdi Memerangi Eropah
 • 02189 25. Imam Mahdi Menakluk Eropah Melalui Turki
 • 02190 26. Nama Panglima atau Khalifah Imam Mahdi di Eropah
 • 02191 27. Siapa al-Qahtani itu
 • 02192 28. Siapa Pula al-Makhzumi Itu
 • 02193 29. Putera Imam Mahdi Turut Menjadi Pemerintah
 • 02194 30. Berlaku Perang Dunia Ketiga
 • 02195 31. Imam Mahdi Menakluk Eropah
 • 02196 32. Kostantinopel Ditakluk Melalui Keramat Imam Mahdi
 • 02197 33. Umat Islam Memerangi Eropah dan Mereka Mencabul Perjanjian Damai
 • 02198 34. Kemenangannya
 • 02199 35. Seluruh India Ditawan Oleh Imam Mahdi
 • 02200 36. Orang Islam Menakluk Bangsa Monggol dan Negara China
 • 02201 37. Imam Mahdi Dibantu oleh Orang Timur
 • 02202 38. Imam Mahdi Dibantu Oleh Ashabul Kahfi
 • 02203 39. Imam Mahdi Menakluk Dunia
 • 02204 40. Umat Islam Menakluk Eropah Dengan Mudah
 • 02205 41. Nama Ketua Tentera ke Romawi
 • 02206 42. Rom Dikalahkan dengan Takbir
 • 02207 43. Rom Kalah dengan Empat Takbir
 • 02208 44. Seluruh Eropah Bakal Kalah dan Memeluk Islam
 • 02209 45. Seluruh Eropah Akan Diislamkan
 • 02210 46. Imam Mahdi Turut Berperang di Eropah
 • 02211 47. Kekuasaan Imam Mahdi Meliputi Seluruh Dunia
 • 02212 48. Lama Pemerintahan Imam Mahdi Sebelum Dajjal Muncul
 • 02213 49. Imam Mahdi dan Ikhwan
 • 02214 50. At-Talakan
 • 02215 51. Ar-Rufaqak dan Wali Abdal
 • 02216 K. Kemunculan Dajjal – Mosyiakh Laknatullah
 • 02217 1. Tempoh Keluarnya Dajjal Dengan Penaklukan Eropah Adalah Setahun
 • 02218 2. Jangan Ambil Harta Ghanimah Ketika Dajjal Keluar
 • 02219 3. Datang Khabar Dajjal Telah Keluar
 • 02220 4. Umat Islam Hidup Sengsara Semasa Dajjal Keluar
 • 02221 5. Ujian Dajjal Amat Berat
 • 02223 L. Pemerintahan Imam Mahdi Selepas Kematian Dajjal – 1. Nabi Isa AS Turun Menyelamatkan Umat Islam
 • 02224 2. Nabi Isa AS Menjadi Makmum
 • 02225 3. Nabi Isa AS Membunuh Dajjal
 • 02226 4. Masanya Nabi Isa AS Turun ke Dunia
 • 02227 5. Nabi Isa AS Turun Pada Waktu Subuh
 • 02228 6. Pengesahan Pemerintahan Imam Mahdi oleh Nabi Isa AS
 • 02229 7. Orang-orang Yahudi Dibunuh di Mana-mana
 • 02230 8. Imam Mahdi Membunuh Babi dan Mematahkan Salib
 • 02231 9. Rezeki Amat Makmur dan Hidup Sangat Selamat
 • 02232 10. Imam Mahdi Menghapuskan Bidaah dan Khurafat
 • 02233 11. Dunia Sangat Aman Damai
 • 02234 12. Lama Pemerintahan Imam Mahdi Selepas Kematian Dajjal
 • 02235 13. Umat Manusia Hidup Sejahtera
 • 02236 14. Manusia Kembali Bersatu Hati
 • 02237 15. Nabi Isa AS Dilantik Menggantikan Imam Mahdi
 • 02238 16. Nabi Isa AS pun Dikira Sebagai Imam Mahdi Juga
 • 02239 17. Al-Qahtani Menggantikan Nabi Isa AS
 • 02240 Sajak – Pesanan Al-Hafiz Abdul Aziz bin Umar Al-Hasyimi dari bapanya
 • 0301 Bahagian 3 – A. Ringkasan Mengenai Imam Mahdi
 • 0302 1. Keturunan Imam Mahdi
 • 0303 2. Sifat-sifat Peribadinya
 • 0304 3. Kelahiran dan Kemunculannya
 • 0305 4. Ringkasan Peristiwa Sebelum Imam Mahdi Muncul
 • 0306 5. Keadaan Sebelum Imam Mahdi Zahir
 • 0307 6. Penentang-penentang Imam Mahdi
 • 0308 7. Pasukan Imam Mahdi
 • 0309 8. Peperangan Yang Disertai Oleh Imam Mahdi
 • 0310 9. Kemunculan Dajjal dan Turunnya Nabi Isa AS
 • 0311 10. Pemerintahannya Selepas Kematian Dajjal
 • 0312 B. Penutup
 • 0313 Lampiran 1
 • 0314 Muqaddimah
 • 0315 Bab I – Enam Puluh Dua Buah Hadis Nabi SAW Tentang Tanda-tanda dan Keistimewaan Al-Mahdi
 • 0316 Bab II – Tiga Puluh Sembilan Buah Keterangan Daripada Para Sahabat RA
 • 0317 Bab III – Lima Puluh Enam Buah Keterangan Daripada Tabiin dan Tabiit Tabiin
 • 0318 Lampiran 2
 • 0319 A. Al Mahdi’s Lineage, Physical Appearance and Characteristics
 • 0320 THE NARRATIONS OF FIVE FRIENDS of the COMPANIONS
 • 0321 The Narrations of Imam Ali and several Companions of the Holy Prophet praise and peace be upon him concerning Al Mahdi
 • 0322 Sumber-sumber Rujukan

Sumber: http://www.kawansejati.org/imam-mahdi-rahasia-kegemilangan-umat-islam-pada-zaman-modern-edisi-indonesia

Imam Mahdi : Rahasia Kegemilangan Umat Islam pada Zaman Modern

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s