Kategori Asma’ul Husna

.

Dalam beberapa kitab termasuk Addinul Islami disebutkan selain daripada  lafaz Allah dan Al Rab (Tuhan), adalah:

 

Nama-nama Allah yang baik-baik (Asmaa-ullaahul Husnaa) yang terkandung dalam Al-Quranul Karim iaitu:

.

A. Nama-Nama Sifat Allah SWT Yang Berkaitan Dengan Zat Peribadinya:

 1. Al-Waahid (Maha Tunggal)
 2.  Al-Ahad (Maha Esa)
 3.  Al-Haq (Maha Benar)
 4.  Al-Qudduus (Maha Suci)
 5.  As-Shamad (Maha Diperlukan)
 6.  Al-Ghaniy (Maha Kaya)
 7.  Al-Mughni (Maha Mengayakan)
 8.  Al-Awwal (Maha Pertama)
 9. Al-Akhir (Maha Penghabisan)
 10.  Al-Hayyu (Maha Hidup)
 11.  Al-Qayyuum (Maha Berdiri Sendiri)

.

.

B. Nama-Nama Sifat Allah Ta’ala Yang Berhubung Dengan Penciptaan-Nya:

 1.  Al-Khaaliq (Maha Mencipta)
 2.  Al-Baari’ (Maha Pembuat)
 3.  Al-Mushawwir (Maha Pembentuk)
 4.  Al-Badii’ (Maha Pencipta yang baru)

.

.

C. Nama-Nama Yang Berhubungan Dengan Sifat Kecintaan Dan Kerahmatan:

 1. Rahmaan (Maha Pengasihi)
 2. Rahiim (Maha Penyayang)
 3. Ar-Rauuf (Maha Pengasih)
 4.  Al- Waduud (Maha Pencinta)
 5.  Al-Lathiif (Maha Lemah Lembut /Halus)
 6.  Ai-Tawwaab (Penerima Taubat)
 7.  Al-Haliim (Maha Penghiba)
 8. Al-’Afuw (Maha Pemaaf)
 9.  Al-Ghaffar  (Maha Mengampun)
 10.  Al-Ghaffur (Maha Pengampun)
 11.  Asy-Syakuur (Maha Pembalas, Pemberi Kurnia)
 12.  As-Salaam (Maha Pengaman)
 13.  Al-Mu’min (Maha Pemelihara keamanan)
 14.  Al-Barr (Maha Mencipta Kebaikan /Dermawan)
 15.  Rafli’ (Maha Mengangkat Darjat)
 16.  Ar-Razzaaq (Maha Pemberi rezeki)
 17.  Al-Wahhaab (Maha Pemberi)
 18.  Al-Waasi’ (Maha Luas)

.

.

D. Nama-Nama Yang Berhubungan Dengan Kebesaran, Keagungan Dan Kemuliaan Allah Ta’ala:

 1.  AI-’Azhiim (Maha Agung)
 2.  Al-’Aziiz (Maha Mulia)
 3.  Al-Aliy (Maha Tinggi)
 4.  Al-Muta’aalii (Maha Suci)
 5.  Al-Qawiy (Maha Kuat)
 6.  Al-Qahhaar (Maha Pemaksa)
 7.  Al-Jabbaar (Maha Perkasa)
 8.  Al-Mutakabbir (Maha Megah)
 9.  Al-Kabiir (Maha Besar)
 10.  Al-Kariim (Maha Pemurah)
 11.  Al-Hamiid (Maha Terpuji)
 12.  Al-Majiid (Maha Mulia)
 13.  Al-Matiin (Maha Kuat)
 14.  Az-Zhaahir (Maha Nyata)
 15.  Zuljalaali Wal Ikraam (Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan)

.

.

E. Nama-Nama Yang Berhubungan Dengan Ilmu Pengetahuannya:

 1.  Al-’Aliim (Maha Mengetahui)
 2.  Al-Hakiim (Maha Bijaksana)
 3.  As-Samii’ (Maha Mendengar)
 4.  Al-Khabiir (Maha Waspada)
 5.  Al-Bashiir (Maha Melihat)
 6.  Asy-Syahiid (Maha Menyaksikan)
 7.  Ar-Raqiib (Maha Meneliti)
 8.  Al-Baathin (Maha Tersembunyi)
 9.  Al-Muhaimin (Maha Menjaga)

.

.

F. Nama-Nama Yang Berhubungan Dengan Kekuasaan Dan Pimpinan Allah Ta’ala:

 1. Al-Qaadir (Maha Kuasa)
 2.  Al-Muqtadir (Maha Menguasai)
 3.  Al-Wakiil (Maha Memelihara penyerahan)
 4. Al-Haflidz (Maha Pemelihara)
 5.  Al-Malik (Maha Merajai)
 6. Al-Fattaah (Maha Membukakan)
 7.  Al-Hasiib (Maha Penjamin)
 8.  Al-Muntaqim (Maha Penyiksa)
 9.  Al- Muqiit (Maha Pemberi kecukupan)

.

.

G. Nama-Nama Sifat Allah SWT Yang Berkaitan Dengan Kudratnya:

 1.  Al-Qaabidh (Maha Pencabut)
 2.  Al-Baasith (Maha Meluaskan)
 3. AI-Mu’iz (Maha Pemberi kemuliaan)
 4.  Al-Mudzil (Maha Pemberi kehinaan)
 5.  A1-Mujiib (Maha Mengabulkan)
 6.  Al-Baa’its (Maha Membangkitkan)
 7.  Al-Muhshii (Maha Penghitung)
 8.  Al-Mubdi’ (Maha Memulai)
 9.  A1-Mu’iid (Maha Mengulangi)
 10.  Al-Muhyii (Maha Menghidupkan)
 11.  Al-Mumiit (Maha Mematikan)
 12.  Maalikul Mulk (Maha Menguasai kerajaan)
 13.  AI-Jaami’ (Maha Mengumpulkan)
 14.  Ad-Dhaar (Maha Pemberi Kemudaratan)
 15. Al-Maani’ (Maha Membela, Maha Menolak)
 16.  At-Haadi (Maha Pemberi Petunjuk)
 17.  Al-Baaqi (Maha Kekal)
 18.  Al-Waarits (Maha Pewaris)

.

.

H. Nama-Nama Sifat Allah SWT Yang Berkaitan Dengan Iradatnya:

 1.  An-Nuur (Maha Bercahaya)
 2.  Ash-Shabuur (Maha Penyabar)
 3.  Ar-Rasyiid (Maha Cendekiawan)
 4.  Al-Muqsith (Maha Mengadili)
 5.  An-Naafi’ (Maha Memanfaat)
 6.  AI-Waalii (Maha Menguasai)
 7.  AI-Jaliil (Maha Luhur)
 8.  Al-Waaliy (Maha Mengendalikan Segala Urusan)
 9.  Al-’Adl (Maha Adil)
 10.  Al-Khaafidh (Maha Menjatuhkan)
 11.  Al- Waajid (Maha Kaya)
 12.  AI-Muqaddim (Maha Mendahulukan)
 13.  Al-Muakhkhir (Maha Mengakhirkan)
 14.  Al-Hakam (Maha Menghukum)

 

Sumber: http://shafiqolbu.wordpress.com/asmaa-ul-husna/kategori-asmaaullaahul-husnaa/

Advertisements

2 thoughts on “Kategori Asma’ul Husna

 1. Budi Gumelar

  Mohon injin untuk meng copy atau sy salin untuk dibuatkan dalam hard copy agar khususnya saya pribadi, keluarga maupun sahabat-sahabat kami yang membutuhkannya dapat menghapal dan memperdalam terkait dengan makna-makna beserta keutamaan dari Asmaul Husna yang telah tersampaikan pada blog ini, dengan demikan mudah-mudahan kami dapat berbagi dengan keluarga, rekan, sahabat yang memerlukan yang terbiasa mempelajari melalui media konvensional (Membaca melalui buku atau sejenisnya yg tidak menggunakan fasilitas SOSMED).
  Semoga Allah meridahi, memberkahi dan menjadikan hal ini sebagai amal ibadah untuk kita semua dalam berupaya untuk dapat lebih mengenalNya. Aamiin… Aamiin…Aamiin…. Ya Robbal Alamin……

  Salam.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s