12 PENUTUP

PENUTUP
Dari ayat-ayat suci Al-Qur’anul-Karim, dari Hadits-hadits Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh para sahabat beliau, dan dari pendapat para Imamul-Mujtahidin serta para ulama; yang telah kami paparkan dalam buku ini, semuanya merupakan dalil-dalil syar’iy yang mendasar dan kuat tentang kewajipan setiap orang beriman mencintai dan menghormati ahlulbait Rasulullah s.a.w. beserta semua keturunan mereka, semata-mata demi kerana Allah dan Rasul-Nya.
Dari semua uraian yang terdapat di dalam buku ini pembaca dapat memperoleh pokok-pokok pengertian yang melandasi kewajipan mencintai dan menghormati ahlulbait Rasulullah s.a.w. dan keturunannya. Pokok-pokok pengertian itu ringkasnya sebagai berikut:
1. Rasulullah s.a.w. dan ahlulbaitnya berhak memperoleh ketaatan dan penghormatan dari ummatnya.
2. Rasulullah s.a.w. adalah pangkal kemuliaan dan kesucian ahlulbaitnya.
3. Beliau adalah wali bagi semua ahlulbait dan keturunannya.
4. Beliau s.a.w. adalah ayah (sesepuh) mereka.
5. Ummat Islam wajib mendahulukan mereka.
6. Ummat Islam harus mahu menimba ilmu dari mereka.
7. Apa yang membuat mereka tidak senang, membuat Rasulullah tidak senang.
8. Apa yang melegakan mereka melegakan Rasulullah s.a.w.
9. Hubungan nasab mereka dengan beliau s.a.w. tidak terputus pada hari kiamat.
10. Hubungan mereka dengan Rasulullah s.a.w. sebagai wasilah tidak terputus pada hari kiamat.
11. Hubungan kekerabatan dan kefamilian (mushaharah) antara mereka dengan Rasulullah s.a.w. tidak terputus pada hari kiamat.
12. Iman belum benar-benar masuk ke dalam hati seseorang hamba Allah sebelum ia mencintai ahlulbait demi kerana Allah dan kerana kekerabatan mereka dengan Rasulullah s.a.w.
13. Barangsiapa yang menghormati dan berbuat baik terhadap mereka, pada hari kiamat kelak ia akan memperoleh balasan baik dari Rasulullah s.a.w.
14. Setiap orang beriman wajib mencintai mereka atas dasar kecintaannya kepada Rasulullah s.a.w.
15. Orang terbaik di kalangan ummat Islam ialah yang paling besar kecintaan dan penghormatannya kepada ahlulbait Rasulullah s.a.w.
16. Seseorang di kalangan ummat Islam tidak akan memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat, kecuali jika ia mencintai mereka demi kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya.
17. Seyogyanya orang lebih menyukai hubungan persaudaraan dengan mereka daripada hubungan persaudaraannya dengan kaum kerabatnya sendiri.
18. Setiap Muslim wajib menyedari bahwa ahlulbait Rasulullah s.a.w. mempunyai hak yang amat besar atas dirinya.
19. Setiap Muslim wajib menghormati dan menjaga keselamatan mereka.
20. Barangsiapa mengganggu mereka bererti mengganggu Rasulullah s.a.w., dan orang yang mengganggu beliau s.a.w. bererti mengganggu Allah s.w.t.
21. Seorang Mu’min belum benar-benar beriman selagi ia belum mencintai Rasulullah s.a.w., dan ia belum mencintai Rasulullah s.a.w. selama belum mencintai ahlulbait beliau.
22. Mereka senantiasa bersama-sama dengan Al-Qur’an hingga saat mereka masuk syurga.
23. Orang yang memperoleh hidayat Ilahi ialah yang berpegang teguh pada Al-Qur’an dan ahlulbait Rasulullah s.a.w.
24. Orang yang tidak berpegang pada Al-Qur’an dan ahlulbait Rasulullah s.a.w. adalah sesat.
25. Rasulullah s.a.w. telah mengingatkan kita akan kewajipan kita terhadap Allah s.w.t. mengenai keharusan kita mencintai ahlulbait beliau s.a.w. dan mengenai keharusan kita menghormati mereka. Rasulullah s.a.w. mengaitkan kehormatan mereka dengan kehormatan beliau sendiri dan kehormatan agama Islam.
26. Barangsiapa mengindahkan kehormatan Rasulullah s.a.w. dan ahlulbaitnya, Allah s.w.t. akan memelihara keselamatan agama dan keduniaannya.
27. Barangsiapa yang tidak mengindahkan kehormatan Rasulullah s.a.w. dan kehormatan ahlulbait beliau, Allah s.w.t. tidak akan memelihara keselamatan agama dan keduniaannya.
28. Rasulullah s.a.w. telah mewasiatkan kepada kita supaya kita menyampaikan segala hal yang baik kepada ahlulbait beliau.
29. Rasulullah s.a.w. pada hari kiamat akan menggugat setiap orang yang mengurangi hak ahlulbait beliau, dan barangsiapa yang pada hari kiamat akan digugat oleh beliau s.a.w. ia akan masuk neraka.
30. Ahlulbait Rasulullah s.a.w. adalah hablullah (tali Allah) yang kita diperintah supaya teguh berpegang padanya, sebagaimana firman Allah: “Hendaklah kalian semuanya berpegang teguh pada tali Allah”. (S. Aali Imran: 103).
31. Kita harus mengerti, bahwa ahlulbait Rasulullah s.a.w. adalah orang-orang yang menjadi sasaran irihati kerana mereka memperoleh limpahan kurnia Allah s.w.t.
32. Seorang hamba Allah belum benar-benar beriman selagi kecintaannya kepada ahlulbait Rasulullah s.a.w. belum melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri dan keluarganya.
33. Persahabatan setia dengan ahlulbait adalah hidayat yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya: “Aku adalah Maha Pengampun bagi siapa yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan”. (S. Thaa Haa: 82).
34. Allah s.w.t. sangat murka terhadap orang yang mengganggu ahlulbait Rasulullah s.a.w.
35. Barangsiapa mencintai dan menghormati mereka, Allah akan memanjangkan usianya dan melestarikan kurnia nikmat yang dilimpahkan kepadanya.
36. Barangsiapa yang membenci dan menghina mereka, Allah akan memendekkan usianya dan akan mencabut nikmat yang diberikan kepadanya, dan pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dalam keadaan bermuka hitam.
37. Manusia akan selalu mengikuti mereka dalam kebajikan mahupun dalam keburukan. Dengan kebaikan mereka manusia akan menjadi baik dan dengan kerosakan mereka manusia akan menjadi rosak.
Mengingat kesemuanya itu, sebagai penutup tulisan kami dalam buku ini, kami berseru agar kaum Muslimin tidak enggan membantu kesukaran para keturunan ahlulbait Rasulullah s.a.w., mahu belajar kepada mereka yang berilmu dan mengajar mereka yang kurang mendalam ilmunya. Kebaikan dan kesentosaan kaum Muslimin banyak kaitannya dengan kebaikan dan kesentosaan mereka. Mereka adalah bahtera keselamatan bagi kaum Muslimin, tak ubahnya dengan bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk jalan dalam perjalanan gelap di tengah samudera.
Beruntunglah orang-orang yang memelihara hubungan baik dengan ahlulbait, kaum kerabat Rasulullah s.a.w. dan keturunan mereka. Bahagialah orang-orang yang dengan syafaat Rasulullah s.a.w. akan memperoleh kebahagiaan hidup kekal di akhirat. Alangkah nikmatnya orang-orang yang dengan keridhoan Allah dan Rasul-Nya memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.
Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa ‘alaa aali sayyidina Muhammad, wa sallim wardha ‘an shahabat Rasullillahi ajma’in.
Amiin.
16 Rajab 1406
27 Maret 1986

Referensi:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s