Beda Antara Orang Mukmin Dan Orang Islam

Bagi sesiapa yang memeluk agama Islam, seseorang itu akan bersyahadah. Maka dengan itu dia dikatakan `masuk Islam`. Mengapa tidak dikatakan `masuk iman”? Dengan syahadah, seseorang itu dianggap muslim. Tidak pula dikatakan dengan syahadah dia menjadi `Mukmin`, sedangkan `Mukmin` yang diterima Tuhan. Islam tidak disebut pun tidak apa kerana secara automatik, Islam ada dalam iman. Tetapi kalau dia tidak Islam bermakna tidak ada iman.lni menunjukkan orang yang `masuk Islam`, belum tentu `masuk iman`. Sebab itu tidak dikatakan seseorang itu `masuk iman`. Sebab itu dikatakan orang Islam bukan orang Mukmin. Seolah-olah Tuhan mempunyai satu taman yang indah dan cantik kemudian ada satu pintu masuk yang besar. `Masuk Islam` itu seperti hanya masuk pintu, masih tidak tahu lagi apa yang ada di dalam taman. Sedangkan dalam taman itu ada bermacam-macam keindahan. Keindahan rasa, keindahan akal, keindahan pandangan dan pendengaran dan lain-lain lagi. Bila `masuk Islam`, keindahan-keindahan itu belum dirasa.

Jika Islam itu diibaratkan seperti taman yang disebutkan, bermakna seseorang itu baru melepasi pintunya. Jika sudah memasuki pintu, sudah berpeluang menjelajah taman dan dapat merasa segala nikmat yang ada dalam taman itu barulah seseorang itu dikira sudah beriman..Bila seseorang itu sudah bebas dalam taman, dapat rasa pelbagai kenikmatan dalam taman itu, barulah dikatakan dia seorang mukmin.

Sebab itu beza antara orang Islam dan orang mukmin terlalu jauh. Cirinya terlalu banyak. Kalau wujud ciri mukmin maka secara automatik. ciri Islam itu wujud. Bagaimanapun kalau ciri Islam wujud pada seseorang, belum tentu ciri mukmin .juga ada. Kerana itu iman perlu dicari. Dengan kata lain, iman itulah taqwa . Kalau begitu, tidak cukup hanya menjadi orang Islam sahaja tetapi mesti menjadi orang mukmin.

Ciri-ciri orang mukmin perlu diketahui supaya dapat diusahakan agar ciri itu menjadi pakaian diri. Untuk menjadi orang Islam mudah. Apabila seseorang itu sudah bersyahadah, dia tidak boleh dikatakan kafir hatta kalau tidak bersembahyang sekalipun. Jadi. di sini dijelaskan tentang ciri-ciri orang mukmin herdasarkan ayat Quran dan sebahagian daripada hadith supaya nanti dapat dilihat apa sebenarnya sifat-sifat orang Mukmin. Kemudian sifat-sifat itu boleh diusahakan agar kita dapat menjadi orang Mukmin.

Ada beberapa ayat dalam Al Quran dan hadith yang menunjukkan ciri-ciri orang mukmin, di antaranya yang bermaksud: “Sesungguhnya (orang Mukmin itu) apabila disebut nama Tuhan, gementar hatinya.”
Hati orang Mukmin akan menggeletar apabila dibacakan ayat-ayat Tuhan. Itu adalah salah satu sifat orang mukmin. Ayat Tuhan tersebut mempunyai dua maksud iaitu:
1.Ayat Al Quran.
2.Apa yang dapat kita lihat dan dengar.
Contohnya seperti langit, bumi dan taut. Itu adalah tanda kebesaran Tuhan, tanda berkuasanya Tuhan, tanda Tuhan itu mentadbir dan bijaksananya Tuhan.

Bila ayat itu dibaca, didengar, dibincangkan dan dibahaskan, maka bertambah iman. Ertinya iman di atas iman. Rasa takut dengan Tuhan sudah menjadi asas iman.
Bila dibaca ayat-ayat-Nya, dilihat pula kebesaran dan kekuasaan-Nya, akan bertambah lagi iman. “Dengan Tuhan mereka, mereka merendah diri.”
Ayat ini membawa maksud, orang mukmin sangat merendah diri dengan Tuhan mereka, Tidak ada rasa syak wasangka lagi, tidak prejudis dan terbuka hati menyerahkan nasib kepada Tuhan.

Dalam ayat ini terdapat tiga ciri mukmin iaitu:
I. Takla dengan Tuhan.
2. Bila mendengar ayat Tuhan, bertambah rasa takutdan bertambah keimanannya.
3. Menyerah diri secara total pada Tuhannva. “Orang Mukmin itu apabila diajak kepada Allah dan Rasul,sifatnya kami dengar dan kami patuh.”

Apabila mendengar perintah Allah, orang mukmin hanya taat dan patuh tidak ada masalah bagi mereka untuk patuh. Tidak berlaku pada orang Mukmin itu bila datang, perintah dari Tuhan, dia tidak yakin atau mempertikaikannya. Sedikit pun tidak mempersoalkannva. Bukankah mahal sifat orang mukmin itu?

“Diantarasifat orang mukmin, lelaki dan perempuan apabila diperintahkan.sesuatu perkara samada perintah suruh atau larang, tidak ada dolak dalih.”

Ayat ini pula bermaksud, orang mukmin tidak memilih sebaliknya terus melaksanakan perintah. Orang Mukmin itu apabila disuruh sembahyang, dia sembahyang. Disuruh puasa, dia puasa, begitu juga bersedekah dan sebagainya. Ada orang boleh sembahyang dan boleh puasa tetapi apabila disuruh berjuang dan berjihad, banyak alasannya. Terasa susah kerana cabarannya banyak. Ada pula yang bila diperintahkan sembahyang, puasa atau naik haji tidak ditolak tetapi apabila diminta membayar zakat dan sedekah, dia berdolak-dalih. Ertinya bagi golongan ini, ada perintah Tuhan yang diterima dan ada yang tidak boleh diterima. Bagi orang Mukmin, semuanya diterima. Ada juga yang boleh sembahyang dan puasa tetapi apabila disuruh berpoligami, terus menentang sedangkan orang Mukmin itu tidak memilih-milih.

“Orang Mukmin lelaki dan perempuan, satu sama lain sentiasa berjuang menyampaikan risalah Allah, menyeru orang berbuai baik, dan mengajak manusia menjauhi larangan Tuhan.”

Di ayat ini, ada dua sifat orang Mukmin iaitu:
1.Menjadi pendakwah, motivator dan penasihat.
2.Berjuang menegakkan amal maaruf nahi mungkar secara berjemaah dan bekerjasama. Di antara satu sama lain ada ikatan atau jemaah. Tidak boleh berbuat secara bebas atau perseorangan. Ertinya pejuang bebas atau mubaligh bebas tidak ada ikatan iaitu tidak berjemaah. Seseorang mubaligh, motivator atau penasihat mesti terikat dengan jemaah supaya sejauh mana pun dia pergi, ada tempat untuk dirujuk. Tidak boleh menjadi seperti layang-layang putus tali, bebas dan tidak terikat. Itu bukan sifat mukmin.

Apabila orang Mukmin itu sentiasa berdakwah, memberi nasihat, tunjuk ajar, mengajak kepada kebaikan dan menjauhi larangan Berta sentiasa terikat dengan jemaah, ertinya dia ada pemimpin yang mengikatnya. Sebab yang penting pada jemaah itu ialah pemimpinnya. Tidak boleh menjadi pendakwah yang ibarat layang-layang putus tali. Supaya apabila ditanya atau diminta itu dan ini, is akan menjadi mudah. Mereka boleh dibawa untuk merujuk kepada jemaah yang sudah ada tempat, pejabat atau pusatnya. Perkara itu tidak mungkin boleh dilakukan oleh pendakwah bebas. Begitulah cantiknya ajaran Tuhan. Sayangnya ajaran itu kalau tidak difahami. Suruhan supaya orang mukmin itu mesti terikat antara satu sama lain dikuatkan oleh satu ayat yang lain yang bermaksud:
“Orang Mukmin dengan orang Mukmin.itu sentiasa kuat menguatkan antara satu sama lain.”

Hadith juga ada menyebut yang maksudnya “Antara Mukmin dengan mukmin itu ibarat satu bangunan”.

Sebagai contoh, bahan-bahan bangunan itu terikat antara saw sama lain. Kaiaulah takdirnya Kahan-bahan itu botch bercakap, jika jurubina berkata, “Hai bahan-bahan rumah, aku mahu membina rumah dari engkau. Engkau menjadi atap, tiang dan dinding- Bahan-bahan itu menjawab, “Ya, kami sanggup.- Tetapi tingkap berkata, “Saya tidak mahu terikat dengan dinding!” Dinding pula tidak mahu bersandar dengan tiang. Maka akan terbinakah bangunan itu?

Begitulah orang mukmin yang Tuhan ibarat seperti satu bangunan. Semua bahagian . mesti berkait dalam semua perkara. Bukan hanya satu dua perkara saja. Atas sebab inilah jemaah sangat penting dalam Islam. Jemaah itu seolah-olah seperti satu kubu. Bagairnanapun berjuang, mesti ada kubu sebagai tempat berlindung yakni ada jemaah untuk menjadi tempat rujukan terutama apabila ada kesusahan.

“Orang Mukmin itu sifatnya bersaudara dan berkasih sayang. Orang Mukmin itu sentiasa mendamaikan antara dua orang yang bertentangan.”

Di sini ada dua lagi sifat Mukmin:
1. Berkasih sayang.
2. Berukhwah dan mendamaikan. Orang mukmin sifatnya sentiasa mendamaikan pergaduhan dan menyelesaikan masalah orang lain.

Hadith menyebut lagi tentang sifat orang Mukmin, yang bermaksud:
“Sifat orang Mukmin itu di antara kasih sayangnya dan belas kasihannya di antara satu sama lain ibarat anggota badan. Kalau salah satu anggota sakit, sakitlah seluruh anggota.”

Sifat Mukmin yang dinyatakan di sini ialah:
1. Orang Mukmin merasa susah dengan kesusahan orang.
2.Kalau dengan kesenangan orang, mereka turut terhibur. Walaupun hidup mereka sendiri merempat.

Begitu banyak sifat orang mukmin yang dapat disenaraikan. Jadi, apa yang dapat difahami setelah menghayati ayat-ayat Al Quran dan hadith itu? Kalau tidak ada ciri-ciri itu,ertinya kita hanya Islam. Begitu juga dengan orang yang tidak gementar hatinya dengan Tuhan. Kalau masih memilih-milih perintah Tuhan, itu masih setakat Islam sahaja. Kalau masih belum berkasih sayang, tidak tawakal, penyerahan diri, bekerjasama dan tidak masuk jemaah bererti belum menjadi mukmin. Apabila tidak terasa susah dengan kesusahan orang dan senang dengan kesenangannya maka itu ertinya hanya setakat Islam. Kalau begitu orang Islam tidak boleh diharap. Inilah yang berlaku pada dunia hari ini. Yang ramai adalah orang Islam bukan orang mukmin. Semua itu adalah panduan untuk menjadi orang mukmin.

Itulah sebab-sebabnya untuk menjadi orang Mukmin itu sangat mahal. Oleh kerana mahalnya, mereka dianggap orang Tuhan iaitu orang yang bertaqwa. Apabila sudah menjadi orang Tuhan maka Tuhanlah yang bertanggungjawab ke atas tnereka. Tuhan melindungi dan memberi perhatian kepada mereka. Pendengaran mereka adalah pendengaran Tuhan. Perasan mereka adalah perasaan Tuhan dan begitulah seterusnya.

Kalau membaca lagi ayat Quran, oleh kerana cintanva Tuhan kepada orang Mukmin maka Tuhan menyebut bahawa hanya orang Mukmin sahaja akan diberi kemenangan. kejayaan. rezeki tidak diduga, dilindungi dan dijauhkan dari malapetaka Jaminan itu tidak diberikan kepada orang, Islam.

Contohnya, ayat yang bermaksud: “Bilamana penduduk sebuah kampung atau negeri.atau negara itu beriman dan bertaqwa , kami akan bukakan baroqah langit dan bumi” .
Di situ, disebut `beriman` dan `bertaqwa. tetapi bukan Islam.. Nyatalah bahawa Tuhan memberi jaminan akan membuka barokah langit dan bumi apabila beriman dan bertaqwa kepada-Nya. Apabila Tuhan membuka barokah langit dan bumi maka hidup manusia akan aman, harmoni, bahagia dan rezeki pula melimpah-ruah.
Di dalam ayat tersebut. Tuhan tidak menyebut `Islam` tetapi `taqwa`. Di dalam ayat yang, lain pula. Allah berfirman yang bermaksud: “Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allahakan dilepaskan dari kesusahan” .

Dalam ayat ini, Tuhan menyebut barangsiapa takut dengan-Nya, Tuhan akan lepaskan dari kesusahan dan diberi rezeki dari sumber tidak diduga.

Ayat seterusnya bermaksud: “Sesungguhnya berhak atas Kami menolong orang Muktnin.”
Ertinya. jaminan kuat bahawa Tuhan yang akan menolong orang-orang Mukmin. Tuhan tidak akan menolong orang Islam melainkan yang Mukmin.

“Sesungguhnya pemimpin kamu itu adalah Allah, Rasul dan orang Mukmin, yang mendirikan sembahyang, yang menunaikan zakat, yang tunduk dan patuh. Itulah dia parti Allah. Ketahuilah, Parti Allah pasti akan menang.”

Ayat itu bermaksud, dalam Islam, pemimpinnya mesti orang Mukmin. Sesiapa yang menjadi pemimpin, mesti daripada orang Mukmin barulah menjadi parti Allah. Apabila seorang yang menjadikan Allah, Rasul dan orang Mukmin sebagai pemimpinnya, itulah dia parti Allah. Nampaknya menjadi orang Mukmin itu begitu penting maka mesti diusahakannya. sebab hanya orang Mukmin yang dijamin kemenangan di dunia dan di akhirat serta dijamin masuk syurga. Orang Islam, di dunia tidak akan menang dan di akhirat akan masuk neraka. Cuma tidak kekal sebab sudah masuk Islam. Begitupun, sekejap di neraka itu pun, beribu tahun lamanya. Api neraka itu satu hari pun tidak larat untuk ditanggung. Jadi perlulah kita menjadi orang Mukmin. Seorang Islam itu tentu masih ada hasad dengki, riak, sombong dan lain-lain sifat mazmumah. Itulah yang menyebabkan huru-hara. Makin ramai yang sembahyang, makin ramai pergi masjid, makin rasa tidak seronok sebab yang mengisi masjid itu hanya orang Islam, bukan orang Mukmin.Mahalnya Mukmin dan pentingnya mukmin ini sebab kerana merekalah akan diberi kemenangan.

Sekian.

SUmber: http://www.kawansejati.org/node/14357

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s