201 Nama dan Gelar Nabi Muhammad SAW

Dalam Kitab Dalail Khairat disebutkan sebanyak 201 nama Nabi Muhammad SAW. Berikut gambar yang diperoleh.

http://shafiqolbu.files.wordpress.com/2012/02/nama2bnabi2bmuhammad2b_a4_.jpg

Berikut 101 nama Nabi Muhammad SAW diantaranya:
1.         Muhammad : Yang Sangat Terpuji (surah 3:144, 33:40, 47:2, 48:29)
2.         Ahmad : Yang plaing agung puja dan pujinya kepada Allah (surah 61:6)
3.         Hamid : Yang Memuji
4.         Mahmud : Yang Terpuji
5.     Qasim : Yang Membagi (sebenarnya Abul Qasim, Ayah Qasim, yang merupakan kunyah (julukan atau panggilan yang lazim untuk Nabi),
6.         ‘Aqib : Yang Mengikuti, Yang Terakhir, sesudahnya tidak akan ada Nabi lagi
7.         Fatih : Yang Membuka, Yang Menaklukkan
8.         Syahid : Saksi (Surah 33:45)
9.       Hasyir : Yang Pertama dibangkitkan dari kubur dan Mengumpulkan Manusia (pada Hari Kiamat) di Padang Masyar
10.      Rasyid : Yang Terbimbing (surah 11:78)
11.      Masyhud : Yang Tersaksikan
12.      Basyir : Pembawa Kabar kabar Baik (surah 7:88)
13.      Nadzir : Pemberi Peringatan (surah 33:45 dan sering)
14.      Da’i : Penyeru (surah 33:46)
15.      Syafi : Yang Menyembuhkan
16.      Hadi : Yang Memandu ke Kebenaran (surah 13:7)
17.      Mahdi : Yang Terbimbing Baik
18.      Mahi : Yang Menghapus (kedurhakaan), dengannya Allah menghapuskan kekafiran
19.      Munzi : Yang Menyelamatkan, Yang Menyampaikan
20.      Naji : Keselamatan
21.      Rasul : Utusan (banyak terdapat di dalam Al-Quran)
22.      Nabi : (banyak terdapat di dalam Al-Quran)
23.      Ummi : Buta huruf (surah 21:107)
24.      Tihami : Dari Tihama
25.      Hasyimi : Dari Keluarga Hasyim
26.      Abthani : Milik Al-Bathha (daerah di seputar Makkah)
27.      Aziz : Yang Mulia (surah 9:128). Aziz juga sebuah Nama Allah
28.      Harish ‘alaikum : Penuh Perhatian terhadap Anda (surah 9:128)
29.      Rauf : Lembut (surah 9:128). Juga sebuah Nama Allah
30.      Rahim : Penyayang (surah 9:128). juga sebuah Nama Allah
31.      Thaha : (surah 20:1)
32.      Mujtaba : Yang Terpilih
33.      Thasin : (surah 27:1)
34.      Murtadha : Yang Diridhai
35.      Hamim : (permulaan surah 40:46)
36.      Mushtafa : Yang Terpilih
37.      Yasin : (surah 36:1)
38.      Aula’ : Yang Lebih Patut, Yang Lebih Baik (surah 33:6)
39.      Muzammil : Yang Terbungkus (surah 74:1)
40.      Wali : Sahabat, Yang Menolong, Yang Berbuat Kebaikan. Juga sebuah nama Allah
41.      Mudatstslr : Yang Berselimut (surah 73:1)
42.      Matin : Yang Kukuh
43.      Mushaddiq : Yang Menyatakan Kebenaran (surah 2: 101)
44.      Thayyib : Yang Baik
45.      Nashir : Yang Menolong. Juga sebuah Nama Allah
46.      Manshur : Yang Ditolong (oleh Allah), Yang Berjaya
47.      Mishbah : Dian, Lampu (suvah 24:35)
48.      Amir : Pangeran, Pemimpin
49.      Hijazi : Dari Hijaz
50.      Tarazi : (_________)
51.      Quraisyi : Dari Suku Quraisy
52.      Mudhari : Dari Suku Mudhar
53.      Nabi Al Tawbah: Nabinya Tobat
54.      Hafizh : Yang Menjaga. Juga sebuah Nama Allah
55.      Kamil : Yang Sempurna
56.      Shadiq: : Yang Lurus, Tulus, Suci (Surah 19:54), digunakan untuk Ismail
57.      Amin : Yang Terpercaya (Surah 26:107, 81:21)
58.      Abdullah : Hamba Allah
59.      Kalim Allah : Dia yang kepadanya Allah Berfirman (biasanya nama kehormatan Musa)
60.      Habib Allah : Sahabat Tercinta Allah
61.      Naji Allah : Sahabat Karib Allah (biasanya nama kehormatan Musa)
62.      Shafi Allah : Sahabat Tulus Allah (biasanya nama kehormatan Adam)
63.      Khatam Al-Anbiya’: Penutup Para Nabi (surah 33:40)
64.      Hasib : Yang Mulia. Al Hasib, Juga sebuah Nama Allah (Asmaul Husna)
65.      Mujib : Yang Menjawab. Juga sebuah Nama Allah
66.      Syakur : Yang Banyak Bersyukur. Juga sebuah Nama Allah
67.      Muqtashid : Mengambil sebuah Jalan Tengah (surah 35:32)
68.      Rasul Al Rahmah : Rasulnya Rahmat
69.      Qawi : Kuat. Juga sebuah Nama Allah
70.      Hafi : Yang Tahu (surah 7:187)
71.      Ma ’mun : Terpercaya
72.      Ma ‘lum : Termasyhur
73.      Haqq : Kebenaran (surah 3:86)
74.      Mubin : Jelas, Nyata (surah 15:89)
75.      Muthi : Taat
76.      Awwal : Pertama. Juga sebuah Nama Allah
77.      Akhir : Terakhir. Juga sebuah Nama Allah
78.      Zhahir : Yang Lahir, Eksternal. Juga sebuah N ama Allah
79.      Bathin : Yang Batin. Juga sebuah Nama Allah
80.      Yatim : Yatim (surah 93:6)
81.      Karim : Yang Pemurah (surah 81:19). Juga sebuah Nama Allah
82.      Hakim : Yang Arif, Bijaksana. Juga sebuah Nama Allah
83.      Sayyid : Tuan (surah 3:39)
84.      Siraj : Dian, Lampu (surah 33:46)
85.      Muni r : Bercahaya (Surah 33:46)
86.      Muharram : Yang Terlarang, Suci
87.      Mukarram : Yang Mulia
88.      Mubasysyir : Pembawa Kabar Baik (surah 33:45)
89.      Mudzakkir : Yang Mengingatkan
90.      Muthahhar : Suci
91.      Qarib : Dekat. Juga sebuah Nama Allah
92.      Khalil : Sahabat Baik (biasanya nama kehormatan Ibrahim)
93.      Mad’u : Yang Diseru
94.      Jawwad : Yang Pemurah
95.      Khatim : Penutup (surah 33:40)
96.      ‘Adil : Yang Adil
97.      Syahir : Termasyhur
98.      Syahld : Yang Menyaksikan, Saksi. Juga sebuah Nama Allah
99.      Muqaffi : Nabi Yang Datang sesudah Nabi Nabi sebelumnya dan mengikuti jejak mereka
100.   Malhamah : Nabi yang telah diijinkan baginya dan bagi umatnya berperang melawan orang kafir yang menentangnya
101.   Rasul Al-Malahim : Rasulnya Pertempuran pertempuran Hari hari Terakhir.
Selain itu terdapat pula berbagai gelar Baginda Nabi Muhammad SAW yang diambil dari Kitab AFDHAL ASH-SHALAWAT ‘ALA SAYYID AS-SADAT, susunan SYAIKH YUSUF bin ISMAIL AN-NABHANI, terbitan DAR AL-KUTUB AL-ISLAMIYAH (2004).
[149] SHAAHIBUL MAQAAM = Pemilik Kedudukan.
[150] SHAAHIBUL WASIILAH = Pemilik Wasilah.
[151] SHAAHIBUL QADAM = Pemilik Keutamaan.
[152] SHAAHIBUSSAYF = Pemegang Pedang.
[153] MAKHSHUUSHUN BIL’IZZ = Yang Teristimewa Kemuliaannya.
[154] SHAAHIBUL FADHIILAH = Pemilik Keutamaan.
[155] MAKHSHUUSHUN BILMAJD = Yang Teristimewa Keagungannya.
[156] SHAAHIBUL IZAAR = Yang Mengenakan Sarung.
[157] SHAAHIBUL HUJJAH = Pemilik Hujjah.
[158] SHAAHIBUL MAGHFAR = Yang Menjadi Sebab Ampunan.
[159] SHAAHIBUSSULTHAAN = Pemilik Singgasana.
[160] SHAAHIBUL-LIWAA’ = Pemilik Bendera.
[161] SHAAHIBURRIDAA’ = Pemilik Sorban.
[162] SHAAHIBUL MI’RAAJ = Pelaku Mi’raj.
[163] SHAAHIBUD DARAJATIRRAFI’AH = Pemilik Derajat Yang Tinggi.
[164] SHAAHIBUL QADHIIB = Pemilik Tongkat.
[165] SHAAHIBUTTAAJ = Pemilik Mahkota.
[166] SHAAHIBUL BURAAQ = Yang memiliki Buraq.
[167] SHAAHIBUL KHAATAM = Pemilik Cincin.
[168] MUTHAHHIRUL JANAAN = Yang Menyucikan Hati.
[169] SHAAHIBUL ‘ALAAMAH = Pemilik Tanda.
[170] RA’UUF = Yang Berbelas Kasih.
[171] RAHIIM = Penyayang.
[172] SHAAHIBUL BURHAAN = PemilikArgumentasi.
[173] SHAAHIHUL ISLAAM = Yang Benar Islamnya.
[174] SHAAHIBUL BAYAAN = Pemilik Keterangan.
[175] SAYYIDUL KAUNAIN = Penghulu Dua Negeri.
[176] FASHIIHUL LISAAN = Yang Fasih Lisannya.
[177] ‘AINUNNA’IIM = Sumber Kenikmatan.
[178] UDZUNU KHAIR = Telinga Kebaikan.
[179] ‘ALAMUL HUDAA = Tanda-tanda Petunjuk.
[180] ‘AINUL GHURR = Sumber Cahaya.
[181] KAASYIFUL KURAB = Penghapus Duka.
[182] RAAFI’UR RUTAB = Pengangkat Derajat.
[184] SA’DUL KHALQ = Kebahagiaan Makhluk.
[185] ‘IZZUL ‘ARAB = Kemuliaan Bangsa Arab.
[186] KHATHIIBUL UMAM = Pemberi Arahan Kepada Umat.
[187] SHAAHIBUL FARAJ = Pemilik Segala Jalan Keluar.
Marilah kita senantiasa memperbanyak sholawat atas Rasulullah SAW, semoga kita dimasukkan ke dalam Umat Rasullullah SAW yang mendapatkan syafa’atul Udhmanya kelak di Yaumul Akhir, dan Semoga bermanfaat. Amin…..
Sumber :
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s